Zaznacz stronę

Już po raz drugi w Polsce międzynarodowa konferencja, poświęcona w całości problematyce przemian demograficznych w kontekście rozwoju turystyki. 7 czerwca 2019 w Darłowie odbyła się II Międzynarodowa Konferencja SILVER TOURISM nt. Turystyki Seniorów pod patronatem OPLOT.
O tym od dawna dyskutuje się w Europie, ale także poza nią: Ameryka i Azja już wiele lat temu sformułowały rekomendacje dla wszystkich odpowiedzialnych przedsiębiorców, niezależnie od branży: kto przegapi i nie doceni istotnych uwarunkowań ekonomicznych i społecznych, związanych ze starzeniem się społeczeństw i niespotykanym dotąd wzrostem liczby seniorów, jako konsumentów, może nagle stracić pozycję na rynku i nie mieć szans odrobić poniesionych strat.
W Unii Europejskiej dostrzeżono ogromny potencjał „srebrnego rynku”, ale także zagrożenia, związane z luką pokoleniową na rynku pracy. Dotyczy to także branży turystycznej!
Zapraszamy na stronę konferencji: http://www.darlot.pl/silvertourism